Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: 

Obec Podkylava, Podkylava 6, 916 16 alebo elektronicky na adresu: jan.morihladko@podkylava.dcom.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

  • Žiadateľ: Brezovský Ľuboš, Podkylava 269, 916 16 v zastúpení: Ing. Pavol Horeš, Turá Lúka 33, 907 03 Myjava
  • Správne konanie začalo dňa: 3. 12.  2019

Obec Podkylava zverejňuje informáciu o začatí správneho konania dňa: 4. 12. 2019    

 

 

         
         
         

 

Elektronické služby obce

 

Úradné hodiny starostu obce:

PONDELOK 7,00 - 15,00
UTOROK 7,00 - 15,00
STREDA 7,00 - 16,30
ŠTVRTOK 7,00 - 15,00 ( nestránkový deň )
PIATOK 7,00 - 13,30

 

Obed. pauza  cca. 11:30 - 12:30 !

 

 

Obec Podkylava je členom 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Kontakt

Obecný úrad Podkylava Podkylava 6
Podkylava
91616
Tel.: 00421-32-7786173
Mobil: 0905 402 817
podkylava@mail.t-com.sk