Voľby 2018

Vzor - informácie - je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1 - kandidátske listiny, potrebné počty hlasov, informácie o potrebnom vzdelaní uchádzača na volený post

Voľby 2018.pdf (130068)

Voľby 2018 - prehľad termínov.pdf (418679)

OSO 2018_3 materiál - voľby 2018.docx (40691)

Volebná kampaň v obci do 5 000 obyvateľov - náklady.pdf (148731)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 2018 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 2018.pdf (261817)

Zapisovateľka volebnej komisie (technicko-organizačná príprava volieb OSO 2018)Ing. Kellerová Slavomíra - referent obce - t.č. 032 7786 173, 0908 809 942, podkylava@mail.t-com.sk, s.kellerova@centrum.sk, doručenie podpisových listín kandidátov a prehlásenia ako i delegovaných kandidátov za politické strany prosím odovzdať, resp. zaslať, do 11.09.2018 - osobne na Obecný úrad Podkylava č.6 alebo Podkylava č.2 do 23:59:59 dňom 11.09.2018 !

Delegovaný člen volebnej komisie:  Anna Majerčíková - Smer - sociálna demokracia - podpredsedníčka volebnej komisie

Členovia volebnej komisie:              Marko Ján st. - predseda volebnej komisie

                                                        Mgr. Miroslav Kadlečík                                                        

                                                        Ing. Andrea Tĺčiková

                                                        Božena Miková

Vo voľabách si občan bude voliť jedného starostu obce Podkylava 2018 - z 3 kandidátov

Počet poslancov volených vo voľbách do Obecného zastupiteľstva 2018 - 5 poslancov z 8 kandidátov

Volebný okresok pre obec Podkylava je vzhľadom k počtu obyvateľov 230 - jeden

Momentálny počet voličov (občania po dovŕšení 18 r. k dňu volieb ) - 198 občanov ( jedna osoba pozbavená svojprávnosti, čiže i práva voliť )!

Po zaregistrovaní kandidatskych listín 20.09.2018 budú zverejnené menné zoznamy kandidátov. 

Voliči ako i prísediaci sú občania obce Podkylava srdečne pozvaní 07:00 - 22:00 dňa 10.11.2018, volebný okresok č. 1, volebná miestnosť - sála Obecného úradu Podkylava č.6 , prízemie !

Elektronické služby obce

 

Úradné hodiny obecného úradu:

PONDELOK nestránkový deň
UTOROK 7,00 - 11.30
STREDA 7,00 - 11.30
ŠTVRTOK 7,00 - 11.30
PIATOK nestránkový deň

 

 

 

 

Obec Podkylava je členom 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Kontakt

Obecný úrad Podkylava Podkylava 6
Podkylava
91616
Tel.: 00421-32-7786173
Mobil: 0905 402 817
podkylava@mail.t-com.sk