História našej obce

Najstaršia písomná správa o Podkylave – kopanici je z r. 1709. Skladá sa z dvoch častí - Podkylava, Zbehy. Meno dostala od rovnomenného potoka. Územie Myjavskej pahorkatiny, tak ako aj priľahlých pohorí, bolo v období pred zásahom človeka do prírody lesnaté. Tento stav sa začal meniť postupným osídľovaním. Najväčší zlom znamenalo obdobie vzniku kopaničiarskeho života v 16. storočí, kedy nastalo klčovanie a vypaľovanie lesov s cieľom získať úrodnú pôdu. Obec patrila čachtickému panstvu, konkrétne Erdödyovcom. Po r. 1866 tu mali majetky Breunerovci, bratia Springerovci a nakoniec Zayovci.

JRD bolo založené v r. 1957. Tradičné zamestnanie pretrvalo i počas I.ČSR. Ženy sa venovali náročnému paličkovaniu vzácnych čipiek ešte v pol. 20. storočia. Za socializmu dochádzali obyvatelia za prácou do priemyselných podnikov na okolí, mnohí sa vysťahovali.

Z 19. storočia pochádzajú hlinené domy ojedinele ešte so slamenou strechou, výškou nad izbou alebo komorou, vchod je s výpustkom, steny stodôl a ploty sú vypletané prútim.

 

                            

 

Elektronické služby obce

 

Úradné hodiny starostu obce:

PONDELOK 7,00 - 15,00
UTOROK 7,00 - 15,00
STREDA 7,00 - 16,30
ŠTVRTOK 7,00 - 15,00 ( nestránkový deň )
PIATOK 7,00 - 13,30

 

Obed. pauza  cca. 11:30 - 12:30 !

 

 

Obec Podkylava je členom 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Kontakt

Obecný úrad Podkylava Podkylava 6
Podkylava
91616
Tel.: 00421-32-7786173
Mobil: 0905 402 817
podkylava@mail.t-com.sk